Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.»Заповеди»Заповед за обявяване на избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Петък, 13 Септември 2019 14:02

Заповед за обявяване на избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

 № 1140

Гр. Троян, 13.09.2019 г.

 

На основание чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 163 от 10 юли 2019 г., /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Предварителните избирателни списъци част І на територията на Община Троян за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

Избирателните списъци част І, които съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на община Троян.

 

Настоящата заповед заедно с избирателните списъци да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян и на местата за обявяване, утвърдени със Заповед № 1115 от 09.09.2019 г. на Кмета на Община Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 


Избирателните списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. може да изтеглите от раздел "ДОКУМЕНТИ" или от следния ЛИНК

Прочетена 947 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори