Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.»Заповеди»Заповед за получаване на изборни книжа и материали от СИК в предизборния ден - 26.10.2019г. /събота/
Сряда, 09 Октомври 2019 16:36

Заповед за получаване на изборни книжа и материали от СИК в предизборния ден - 26.10.2019г. /събота/

Написана от

О Б Щ И Н А  -  Т Р О Я Н

З А П О В Е Д

 1280

Гр. Троян 09.10.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 163 от 10 юли 2019 г., /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:

 

  1. Работни групи и маршрути на 26.10.2019 година за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

І . ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Балабанско – с. Терзийско – с. Шипково – с. Горно Трапе – с. Бели Осъм – с. Чифлик – с. Балканец – гр. Троян

 

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 13,45 ч.

секция 113400037 с. Балабанско – 14,00 – 14,05 ч.

секция 113400041 с. Терзийско – 14,20 ч. – 14,25 ч.

секция 11,400046 с. Шипково – ул. „Георги Димитров“ № 17 – 14,45 ч. – 14,50 ч.

секция 113400048 с. Шипково – 14,55 ч. – 15,00 ч.

секция 113400035 с. Горно Трапе – 15,10 ч. – 15,15 ч.

секция 113400045 с. Бели Осъм – Хотел „Острова“, Конферентна зала – 15,25 ч. – 15,30 ч.

секция 113400044 с. Бели Осъм – читалището – 15,35 ч. – 15,45 ч.

секция 113400039 с. Чифлик – 16,00 ч. – 16,05 ч.

секции 113400032 с. Балканец – 16,25 ч. – 16,30 ч.

пристигане в Троян 16,40 ч.

 

Отг: Елеонора Пандурска – главен специалист „Деловодство и архив“, Иванка Радойкова – главен специалист „Техническо обслужване на Общински съвет“

 

Автобус „СИТРОЕН”, с регистрационен номер ОВ 5319 АХ с водач Христо Симеонов.

 

Охрана - Автомобил „ШКОДА“ с рег. № СВ 4031 НР с полицай Иван Иванов – Полицай „ППД“.

 

ІІ.  ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр.Троян – с. Белиш - с. Калейца – с. Ломец – с. Дълбок Дол – с. Борима – с. Старо село – с. Голяма Желязна –  Троян

 

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 14,15 ч.

секция 113400038 с. Белиш – 14,30 ч. – 14,35 ч.

секция 113400033 с. Калейца – 14,45 ч. – 14,50 ч.

секция 113400063 с. Ломец – 15,00 ч. – 15,05 ч.

секция 113400062 с. Дълбок Дол – 15,15 ч. – 15,20 ч.

секция 113400065 с. Борима – 15,30 ч. – 15,35 ч.

секция 113400066 с. Старо село – 15,45 ч. – 15,50 ч.

секция 113400067 с. Голяма Желязна – 16,00 ч. – 16,05 ч.

пристигане в Троян 16,30 ч.

 

Отг: Светлина Дончева – младши експерт „Гражданско състояние“ и Станислава Вачева – главен експерт „Връзки с обществеността и протокол“.

 

Автомобил „DACIA”, с регистрационен номер ОВ 5444АТ с водач Ценко Кацаров

 

Охрана – Автомобил „ОПЕЛ АСТРА“ с рег. № ОВ 6798 ВМ със Красен Кирилов – младши автоконтрольор.

 

ІІІ. ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Добродан – с. Врабево – с. Дебнево – с. Гумощник – с. Патрешко – с. Орешак – с. Черни Осъм – гр. Троян

 

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,45 ч.

            секция 113400061 с. Добродан – 17,00 ч. – 17,05 ч.

            секции 113400059 с. Врабево – 17,15 ч. – 17,20 ч.

            секция 113400055 с. Дебнево – 17,30 ч. – 17,35 ч.

            секция 113400058 с. Гумощник – 17,50 ч. – 17,55 ч.

            секция 113400054 с. Патрешко – 18,10 ч. – 18,15 ч

            секция 113400051 с. Орешак – Детска градина – 18,25 ч. – 18,30 ч.

            секция 113400050 с. Орешак – Клуб на пенсионера – 18,35 ч. – 18,40 ч.

            секция 113400052 с. Черни Осъм – 18,50 ч.

пристигане в Троян 19,10 ч.

 

Отг: Катя Раева  – главен експерт „ЕСГРАОН“ и  Зорница Маринова-Банчева – главен специалист

 

Автомобил „DACIA”, с регистрационен номер ОВ 5444АТ с водач Ценко Кацаров

 

Охрана – Автомобил „ОПЕЛ АСТРА“ с рег. № ОВ 6798 ВМ със Красен Кирилов – младши автоконтрольор.

 

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 16,45 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 16,45 ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 16,50 ч.

секция 113400076 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 16,50 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 16,55 ч.

секция 113400020 ул. „Христо Ботев“ № 39 - „Радио клуб“ – 16,55 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 17,00 ч.

секция 113400078 СБАЛББ – 17,00 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 17,10 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 17,10 ч.

 

 

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „СИТРОЕН“ с регистрационен номер ОВ 5319 АХ, ПО МАРШРУТ:

гр. Троян – 17,15 ч.

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 17,25 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 17,35  ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 17,40 ч.

секция 113400076 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 17,40 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 17,50 ч.

секция 113400020 ул. „Христо Ботев“ № 39 - „Радио клуб“  – 18,00 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 18,10 ч.

секция 113400078 СБАЛББ – 18,15 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 18,20 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 18,30 ч.

 

  • Отг: Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Таня Цанкова – куриер, Стефан Дочев – главен специалист „Общинска собственост и жилищна политика“, Камен Ошанов – главен специалист „Местно самоуправление“, Слави Стойчев – инспектор „Екология“, Марин Христов – контрол „Благоустройствени дейности“, Христо Дочев – инспектор „Екология“, Драгомир Трифонов – главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“.

 

 

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4342 ВМ с водач Румен Колев.

 

Охрана - Автомобил „ШКОДА“ с рег. № СВ 4031 НР с полицай Иван Иванов – Полицай „ППД“.

 

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 - НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – от 17,15 ч. до 17,35 ч.

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – от 17,35 ч. до 17,50 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400073, 113400074 - ДГ „Буковец“ – от 17,50 ч. до 18,10 ч.

секция 113400077 МБАЛ – Троян  – 18,10 ч.

секция 113400072 ДГ „Здравец“ - Троян – 18,10 ч.

 

 

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ , ПО МАРШРУТ:

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр.Троян – пристига в 18,20 ч.

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 НУ - „Св. Св. Кирил и Методий“ – пристига в 18,30 ч.

секция 113400077 МБАЛ – Троян  – 18,35 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400073, 113400074 - ДГ „Буковец“ – пристига в 18,45 ч.

секция 113400072 ДГ „Здравец“ - Троян – 18,55 ч.

 

  • Отг: Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Таня Цанкова – куриер, Стефан Дочев – главен специалист „Общинска собственост и жилищна политика“, Камен Ошанов – главен специалист „Местно самоуправление“, Слави Стойчев – инспектор „Екология“, Марин Христов – контрол „Благоустройствени дейности“, Христо Дочев – инспектор „Екология“, Драгомир Трифонов – главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“.

 

Автобус „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Христо Симеонов.

 

Охрана - Автомобил „ШКОДА“ с рег. № СВ 4031 НР с полицай Иван Иванов – Полицай ППД.

 

 VI. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400004, 113400005, 113400071 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – от 18,10 ч. до 18,25 ч.

секции 113400003, 113400030, 113400069, 113400070, 113400075 - СУ „Св. Климент Охридски“ – от 18,25 ч. до 18,45 ч.

секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – от 18,45 ч. до 19,00 ч.

секция № 113700079 – 19,00 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 37.

 

 

СЕКЦИИ, КОИТО СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „СИТРОЕН“, с регистрационен номер ОВ 5319 АХ, ПО МАРШРУТ:

 

секции 113400004, 113400005, 113400071 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – пристигат 18,45 ч.

секции 113400003, 113400030, 113400069, 113400070, 113400075 - СУ „Св. Климент Охридски“ – пристигат 18,50 ч.

 

  • Отг: Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Таня Цанкова – куриер, Стефан Дочев – главен специалист „Общинска собственост и жилищна политика“, Камен Ошанов – главен специалист „Местно самоуправление“, Слави Стойчев – инспектор „Екология“, Марин Христов – контрол „Благоустройствени дейности“, Христо Дочев – инспектор „Екология“, Драгомир Трифонов – главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“.

 

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4342 ВМ с водач Румен Колев.

 

Охрана - Автомобил „ШКОДА“ с рег. № СВ 4031 НР с полицай Иван Иванов – Полицай ППД.

 

 

СЕКЦИИ, КОИТО СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ КЪМ ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ ТРОЯН С ОХРАНА Д. ПЕТКОВА – Полицай „ППД“:

 

секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – пристигат 19,10 ч.

 

Охрана в сградата на Общината по време на предаването на изборните книжа и материали: Десислава Петкова - полицай „ППД“ – Районно управление на МВР - Троян от 15,15 ч. до 19,00 ч.

 

Резервни автомобили:

  1. „Шкода“ с рег. № ОВ 6888 ВА с водач Тодор Комитов
  2. „Лада Нива“ с рег. № ОВ 8542 ВМ с водач Тодор Комитов

 

За ръководство и контрол по  предаване на СИК изборни книжа и технически материали определям Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, а за отговорник по транспорта в предизборния и изборния ден определям Румен Варчев – главен експерт „Сигурност на информацията, ОМП и МТО”.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се изпрати на ОИК – Троян и на Районно управление - Троян.

 

Инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА

Вр.И.Д.Кмет на община Троян

Съгласно Решение № 1025 от 26.09.2019 г. на Общински съвет - Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 861 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори