Вие сте тук:Начало»Съобщения

Съобщения

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 г. Публикуваме за членовете на СИК/ПСИК Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини, приети с №…
Публикувана в Съобщения
График за провеждане на демонстрационно пробно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 година 23.05.2024 г. /четвъртък/ От 08,30 ч. до 16,30 ч. за град Троян, фоайе на общината 23.05.2024 г. /четвъртък/ 08,30 – 10,00 ч. – с. Орешак – Пенсионерски клуб 10,10 ч. – 11,30 ч. – с. Черни Осъм – Малка зала на Читалище „Знание 1906“ 12,30 ч. – 14,00 ч. – с. Дебнево –…
Публикувана в Съобщения
Районна избирателна комисия Ловеч РЕШЕНИЕ № 70-ЕП/НС Ловеч, 16.05.2024 ОТНОСНО: Приемане на график за обучения от „Сиела Норма“ АД за работа със специализирани устройства за електронно машинно гласуване на членовете на секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. В Районна избирателна комисия Ловеч е постъпило писмо от „Сиела Норма“ АД, заведено във входящ регистър с № 61/13.05.2024 г., с предложена от тях възможност за обучение…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 г. и Решение № 71-ЕП/НС от 16.05.2024 г. на РИК-Ловеч РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОВЕЧ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН НА 05 юни 2024 г. / СРЯДА/ в 17,30 Ч. В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870“ ТРОЯН
Публикувана в Съобщения
Европейският парламент води кампания за насърчаване на избирателната активност на предстоящите избори за членове на Европейския парламент. В сърцето на кампанията стои слоганът „Използвай гласа си. Или друг ще реши вместо теб“. Видео с участието на граждани от различни възрасти и от различни европейски държави, в което хората споделят от първа ръка за преобразяващата сила на демокрацията в живота им. Тези забележителни хора разказват личните си истории - за преживяното от тях потисничество или крехкостта на демокрацията - и искат…
Публикувана в Съобщения
ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от…
Публикувана в Съобщения
 Във връзка с насрочените на 09 юни 2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: До 29.04.2024 г. - 17,00…
Публикувана в Съобщения
 Във връзка с насрочените на 09 юни 2024 г. избори за Народно събрание, в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: В периода от 04.2024 г. до 25.05.2024 г. до 17,00…
Публикувана в Съобщения
Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България, приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК
Публикувана в Съобщения
УКАЗ № 102 На основание чл. 98, т. 1 във връзка с чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Насрочвам избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г. Издаден в София на 9 април 2024 г. Президент на Републиката: Румен Радев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Атанас Славов
Публикувана в Съобщения

 

 

 

 

Архив на приключили избори