Избори 2023 - Община Троян - Начало

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 АПРИЛ 2023 ГОДИНА Във връзка с насрочените на 02 април 2023 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления,…
Публикувана в Съобщения
Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ№ 1583-НССофия, 2 февруари 2023 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., съгласно приложението.
Публикувана в Съобщения
За разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. 
Публикувана в Съобщения

Архив на приключили избори