Вие сте тук:Начало»Заповеди

Заповеди

ЗАПОВЕД № 1272 от 27.09.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал. 2 вр. ал. 1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 1217 от 20.09.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 2469-МИ от 19 септември 2023 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 1189 от 14.09.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЯВЯВАМ: Предварителните избирателни списъци част І на територията…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 1175 от 08.09.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс и Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. О П Р Е Д Е Л Я М: Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на…
Публикувана в Заповеди
З А П О В Е Д № 1139 от 31.08.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и…
Публикувана в Заповеди

Архив на приключили избори