Вие сте тук:Начало»Заповеди

Заповеди

ЗАПОВЕД № 823 от 23.05.2024 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 844 от 28.05.2024 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 732 от 13.05.2024 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.2 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. ОБЯВЯВАМ: Предварителните избирателни списъци част ІI на територията…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 679 от 30.04.2024 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 3183-ЕП/НС от 29 април 2024 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 624 от 24.04.2024 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 600 от 22.04.2024 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 571 от 17.04.2024 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.2 и ал. 4 от Изборния кодекс, Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр.…
Публикувана в Заповеди

 

 

 

 

Архив на приключили избори