Избори 2023 - Община Троян - Начало

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Във връзка с насрочените на 29 октомври 2023 г. избори за Общински съветници и Кметове, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: 1. В периода от…
Публикувана в Съобщения
УКАЗ № 146 На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс ПОСТАНОВЯВАМ: Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Издаден в София на 31 юли 2023 г. Президент на Републиката: Румен Радев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Атанас Славов 6047
Публикувана в Съобщения
Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ№ 1951-МИСофия, 3 август 2023 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Председател: Камелия Нейкова Секретар: Севинч Солакова Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023…
Публикувана в Решения

Архив на приключили избори