Избори 2024 - Община Троян - Начало

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

ЗАПОВЕД № 600 от 22.04.2024 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 571 от 17.04.2024 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.2 и ал. 4 от Изборния кодекс, Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр.…
Публикувана в Заповеди
 Във връзка с насрочените на 09 юни 2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: До 29.04.2024 г. - 17,00…
Публикувана в Съобщения
 Във връзка с насрочените на 09 юни 2024 г. избори за Народно събрание, в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: В периода от 04.2024 г. до 25.05.2024 г. до 17,00…
Публикувана в Съобщения
Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България, приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК
Публикувана в Съобщения
УКАЗ № 102 На основание чл. 98, т. 1 във връзка с чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Насрочвам избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г. Издаден в София на 9 април 2024 г. Президент на Републиката: Румен Радев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Атанас Славов
Публикувана в Съобщения
УКАЗ № 100 На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс ПОСТАНОВЯВАМ: Насрочвам избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. Издаден в София на 9 април 2024 г. Президент на Републиката: Румен Радев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Атанас Славов
Публикувана в Съобщения

 

 

 

 

Архив на приключили избори