Избори 2024 - Община Троян - Начало

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

ЗАПОВЕД № 823 от 23.05.2024 г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 844 от 28.05.2024 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ…
Публикувана в Заповеди
Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 г. Публикуваме за членовете на СИК/ПСИК Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини, приети с №…
Публикувана в Съобщения
Оповестяване на мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. На основание Решение № 89-ЕП/НС от 22.05.2024 г. на Районна избирателна комисия – Ловеч Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл.…
Публикувана в Решения
График за провеждане на демонстрационно пробно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 година 23.05.2024 г. /четвъртък/ От 08,30 ч. до 16,30 ч. за град Троян, фоайе на общината 23.05.2024 г. /четвъртък/ 08,30 – 10,00 ч. – с. Орешак – Пенсионерски клуб 10,10 ч. – 11,30 ч. – с. Черни Осъм – Малка зала на Читалище „Знание 1906“ 12,30 ч. – 14,00 ч. – с. Дебнево –…
Публикувана в Съобщения
Районна избирателна комисия Ловеч РЕШЕНИЕ № 70-ЕП/НС Ловеч, 16.05.2024 ОТНОСНО: Приемане на график за обучения от „Сиела Норма“ АД за работа със специализирани устройства за електронно машинно гласуване на членовете на секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. В Районна избирателна комисия Ловеч е постъпило писмо от „Сиела Норма“ АД, заведено във входящ регистър с № 61/13.05.2024 г., с предложена от тях възможност за обучение…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 г. и Решение № 71-ЕП/НС от 16.05.2024 г. на РИК-Ловеч РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОВЕЧ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН НА 05 юни 2024 г. / СРЯДА/ в 17,30 Ч. В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870“ ТРОЯН
Публикувана в Съобщения
ЗАПОВЕД № 732 от 13.05.2024 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.2 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. ОБЯВЯВАМ: Предварителните избирателни списъци част ІI на територията…
Публикувана в Заповеди
Европейският парламент води кампания за насърчаване на избирателната активност на предстоящите избори за членове на Европейския парламент. В сърцето на кампанията стои слоганът „Използвай гласа си. Или друг ще реши вместо теб“. Видео с участието на граждани от различни възрасти и от различни европейски държави, в което хората споделят от първа ръка за преобразяващата сила на демокрацията в живота им. Тези забележителни хора разказват личните си истории - за преживяното от тях потисничество или крехкостта на демокрацията - и искат…
Публикувана в Съобщения
ЗАПОВЕД № 679 от 30.04.2024 г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 3183-ЕП/НС от 29 април 2024 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от…
Публикувана в Заповеди

 

 

 

 

Архив на приключили избори