Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.»Заповеди»Заповед № 1128 от 11.09.2019 г. относно места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян
Сряда, 11 Септември 2019 10:01

Заповед № 1128 от 11.09.2019 г. относно места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

1128

Гр.Троян 11.09.2019 г.

           

На основание чл.44, ал.2 във вр. с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 163 от 10 юли 2019 г., /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия                                             

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

 1. Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.
 2. Агитационните материали да се поставят само на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
 3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания ( от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове – 10.07.2019 г. до началото на предизборната кампания – 27 септември 2019 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали.

 

НАРЕЖДАМ:

 

На ОП ”Комунални услуги” в срок до 7 дни след изборния ден (3 ноември 2019 г.), а когато на територията на общината се провежда втори тур - в срок до седем дни от датата на произвеждането му, при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението заповедта за град Троян, възлагам на Началник отдел „ТСУ, кадастър и регулация” – инж. Николай Хитров, а за населените места на територията на община Троян – кметове на кметства и кметски наместници.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Директора на ОП „Комунални услуги“ град Троян, Кметовете на кметства и Кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Общинска избирателна комисия - Троян, РУ „Полиция“ Троян и на лицето, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на входа в общината, в населените места, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

                                                                                                                                                                                                                           

Приложение 1

 

Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян:

                                             

 1. В град Троян:

Кръгли рекламни колони:

 • на ул. „Генерал Карцов” № 118 – градинката на „Дъскотина”
 • на ул. „Христо Ботев” № 280 – градинката пред военния блок
 • на ул. „Васил Левски” № 75 – пред оптика „Милена”
 • на ул. „Любен Каравелов” № 59 Б – срещу хранителния магазин и пресечката за Малък пазар
 • на ул. „Васил Левски” № 185 – срещу блоковете на „Лесопласт” и „Машстрой” – срещу къщата на „Дядо Власи Власковски”
 • на ул. „Димитър Икономов” № 14 – срещу „Автогара – Троян” – до тото пункта
 • на ул. „Васил Левски” № 384 – читалището в кв. „Велчевски”
 • ул. „Хан Аспарух” срещу № 30 – срещу мостчето за „Машстрой”
 • ул. „Радецки” № 35 – до тото пункта

 

 1. В град Троян – тревни площи:
 • централна градска градина – ул. „Георги С. Раковски“ – тревни площи;
 • дрянска чешма – ул. „Христо Ботев“ – тревни площи;
 • ул. „Симеон Велики“ и ул. „Христо Ботев“ – тревни площи;
 • ул. „34-ти троянски полк“, ул. „Захари Зограф“ – тревни площи;
 • ул. „Захари Зограф“ – паметник „Кино Кукувишки“ – тревни площи;
 • ул. „Захари Стоянов“, ул. „Георги С. Раковски“ – тревни площи;
 • срещу МВР Троян, ул. „Захари Стоянов“ – тревни площи;
 • тото пункт ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Димитър Икономов“ – тревни площи;
 • ул. „Захари Стоянов“ от ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ до ул. „Опълченска“ – тревни площи;
 • ул. „Любен Каравелов“ – тревни площи;
 • бл. „Галенус“, ул. „Васил Левски“, ул. „Тома Хитров“ – тревни площи;
 • ул. „Генерал Карцов“ – Дъскотина – тревни площи;
 • ж.к. „Черногор“, бл. „Развитие“ – тревни площи;
 • ул. „Радецки“, ул. „Симеон Велики“ – трафопост – тревни площи;
 • ж.к. „Буковец“, ул. „Здравец“ – тревни площи;
 • ж.к. „Лъгът“, бл. 14 /поляната/ - тревни площи;
 • ж.к. „Лъгът“, около бл. 3 – тревни площи;
 • ул. „Генерал Карцов“ до бл. 11 – тревни площи;
 • ж.к. „Лъгът“ до бл. 4 – тревни площи;
 • градинка „Троянка“ – ул. „Генерал Карцов“ – тревни площи;
 • ул. „Васил Левски“ – триъгълник при товарен портал на ИПЖЗ – тревни площи.

 

 1. В селата на територията на Община Троян да се поставят агитационни материали само на таблата за реклами и обяви, както следва:

 

с. Балканец:

- ул. "Ген. Карцов" №1 ( Републикански път ІІ 35 )

- ул. "Христо Петков" ( до чешмата )

- ул. "Христо Петков" № 111 ( площада )

- ул. "Христо Петков" ( кръстовище с ул. "Янко войвода" )

- ул. "Христо Петков" ( кръстовище с ул. "Чучул" )

- ул. "Христо Петков" ( срещу №62 )

- ул. "Христо Петков" ( автобусно обръщало )

- ул. "Христо Петков" ( срещу №118 )

 

с. Калейца:

- ул. „Христо Ботев” № 24 А /До автобусна спирка и магазин „Яница”/

- ул. „Христо Ботев” № 80 / Здравна служба и ПОЩА/

- ул. „Христо Ботев” № 109 / До автобусна спирка, сграда РПК/

- ул. „Христо Ботев” № 145 / Паметник на Дамян Банчев/

- ул. „Христо Ботев” № 155 /До автобусна спирка до СДГ Калейца/

 

с. Горно Трапе:

- ул. „Дочо Гадев” / спирката на площада/

- ул. „Стара планина” № 21 /на разклона за с. Горно Трапе/

 

с. Балабанско:

- мах. „Габърска” /автобусна спирка/

 

с. Белиш:

- ул. „Стара планина” № 17

- ул. „Стара планина” № 164

- ул. „Стара планина” № 205

 

с. Чифлик:

- ул. „Тодор Каблешков” – срещу № 86

- ул. „Тодор Каблешков” – срещу Параклиса

- ул. „Тодор Каблешков” № 2 – центъра

- ул. „Никола Войновски” – срещу № 69 – Розовата къща

- ул. „Никола Войновски” – срещу № 66

 

с. Терзийско:

- ул. „Найден Минков Стоевски” № 8 /Ветеринарна лечебница/

- ул. „Захари Стоянов” № 46 / Магазин на РПК „Стара планина”/

- ул. „Девети септември” № 3 /Керамичен цех „Ново време”/

- ул. „Девети септември” № 78 / Бивша административна сграда/

- ул. „Девети септември” № 142 / До хранителен магазин в махала „Терзийска”/

 

с. Бели Осъм:

- центъра до градинката – 2 броя табла

- мах. „Зеленика” / до хранителния  магазин/

- мах. „Ралинска” / до фурната/

- мах. „Дурашка”

- мах. „Камен мост”

- квартал „Бабин лъг”

- пред бивш цех „Република”

- мах. „Кънешка”, ул. „Данчо Чакъров” /срещу моста/

 

с. Шипково:

- ул. Георги Димитров № 67

- ул. „Георги Димитров”  № 80

- ул. „Георги Димитров”  № 90

- площад Курорта  - Баните

 

с. Орешак:

- ул. „Стара планина”  /информационно табло на Кантона/

- ул. „Стара планина” № 89 /информационно табло/

- ул. „Стара планина” № 122 /информационно табло на „Стадиона”/

- площад / рекламна колона/

- ул. „Стара планина” № 138 /информационно табло пред пощата/

- ул. „Стара планина” № 191 /информационно табло срещу кметството/

- ул. „Стара планина” № 233 /информационно табло пред Стария съвет/

- ул. „Стара планина” № 246 /информационно табло пред механа „Горски кът”/

- ул. „Стара планина” № 265 /информационно табло при пощата пред манастира/

- ул. „Иван Павлов” № 65 / два броя информационни табла/

- ул. „Иван Полендаков” № 23 /информационно табло/

 

с. Черни Осъм:

- Табло пред Банята

- ул. „Стара планина” между № 16 и № 18 /подпорна стена/

- ул. „Стара планина” № 127 /табло/

- мах. „Стойновска” /трафопост № 1/

 

с. Патрешко:

- мах. „Далешка” № 1 – информационно табло

 

с. Дебнево:

- ул „Девети септември” № 1 /дрянската чешма/
- ул.”Девети септември” № 15 /Сградата на Постоянство на центъра/
- ул. „Христо Чулев” № 18  /парка/
- ул.”Клокотница” № 2  /Бригадирския лагер/
- ул. „Христо Ботев” № 117 / дворно място /стара спирка//

 

с. Гумощник:

- ул. „Чакърска” № 1 – сградата на кметството

 

с. Врабево:

- централен площад / паркинг/ – информационни табла – 3 броя

 

с. Добродан:

- ул. „Девети септември” № 9 /информационни табла пред кметството/

 

с. Дълбок дол:

- ул. „Дълбокдолска комуна” № 1 /информационно табло магазин/

 

с. Ломец:

- пл. „Илия Маринов” № 1 /автобусна спирка/

 

с. Борима:

- ул. „Девети септември” / автобусни спирки/

 

 

с. Старо село:

- ул. „Централна” /ограда на бивше училище/

- ул. „Софийска” / автобусна спирка/

 

с. Голяма Желязна:

- пл. „Девети септември” № 4 / информационни табла/

Прочетена 799 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори