Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за общински съветници и кметове - 29 октомври 2023 г.»Заповеди»Заповед за списъците на заличените лица за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
Сряда, 18 Октомври 2023 08:05

Заповед за списъците на заличените лица за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Написана от

ЗАПОВЕД № 1401 от 18.10.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ОБЯВЯВАМ:

Списъците на заличените лица за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

НАРЕЖДАМ:

Списъците на заличените лица, съдържащи имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян

Настоящата заповед заедно със списъците на заличените лица да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян.

Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия Троян.

 

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Вр.И.Д.Кмет на Община Троян

съгласно Решение № 1079 от 21.09.2023 г. на ОбС Троян

Прочетена 101 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори