Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за Народно събрание на Република България - 02 април 2023 г.»Заповеди»Заповед за обявяване на списъците на заличените лица за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.
Сряда, 22 Март 2023 10:38

Заповед за обявяване на списъците на заличените лица за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Написана от

З А П О В Е Д

 

№ 338

от 22.03.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

ОБЯВЯВАМ:

Списъците на заличените лица за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

НАРЕЖДАМ:

Списъците на заличените лица, съдържащи имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно със списъците на заличените лица да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян.

Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия Ловеч.

 

Прочетена 346 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори