Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за Народно събрание на Република България - 02 април 2023 г.»Решения»Решение за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.
Понеделник, 13 Март 2023 07:58

Решение за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Написана от

Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Ловеч, 09.03.2023

ОТНОСНО: Определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Писмо с вх. № 86 от 08.03.2023 г. от г-жа Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: в сградата на ОУ „Иван Хаджийски“ гр. Троян избирателни секции на първи етаж с № 113400007; № 113400008 и № 113400009, като с най-малък брой избиратели по избирателен списък е последната, а на втори етаж в същата сграда са разположени избирателни секции с № 113400006,  № 113400013 и № 113400014.

В гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“ са разположени избирателни секции № 113400002 и № 113400076 като първата е разположена на първия етаж.

На основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян в изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.

2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

Прочетена 268 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори