Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за Народно събрание на Република България - 02 април 2023 г.»Заповеди»Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян
Петък, 24 Февруари 2023 08:49

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян

Написана от

З А П О В Е Д

№ 232

от 24.02.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 1695-НС от 22 февруари 2023 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

  ОПРЕДЕЛЯМ:

 Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.

  1. Агитационните материали да се поставят само на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
  2. Предизборната кампания в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. се открива на 03 март 2023 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 00,00 ч. на 31 март 2023 г.
  3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители – 31 януари 2023 г. до началото на предизборната кампания – 03 март 2023 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

НАРЕЖДАМ:

  1. В срок до 7 дни след изборния ден (02 април 2023 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
  2. ОП ”Комунални услуги” след изтичане на срока по т. 1, при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението на заповедта за град Троян, възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, а за населените места на територията на Община Троян – кметове на кметства и кметски наместници.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, Директора на ОП „Комунални услуги“ град Троян, Кметовете на кметства и Кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч, РУ „Полиция“ Троян и на лицето, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на входа в общината, в населените места, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

Прочетена 381 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори