Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за Народно събрание на Република България - 02 април 2023 г.»Съобщения»Съобщение за провеждане на консултации за състава на секционни избирателни комисии и на територията на община Троян за произвеждане на избори за народно събрание на 02 април 2023 г.
Неделя, 19 Февруари 2023 08:23

Съобщение за провеждане на консултации за състава на секционни избирателни комисии и на територията на община Троян за произвеждане на избори за народно събрание на 02 април 2023 г.

Написана от

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ

ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.

 

  

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 48-МО НС

 

ДО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. и на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 22.02.2023 г. /сряда/ в 14.00 ч. в Салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Троян.

 

 

С уважение,

 

 

Донка Михайлова

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Прочетена 316 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори