Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.»Заповеди»Заповед № 1340 от 24.10.2019г. за закриване на избирателна секция № 113400078
Четвъртък, 24 Октомври 2019 11:08

Заповед № 1340 от 24.10.2019г. за закриване на избирателна секция № 113400078

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН

 

ЗАПОВЕД № 1340

Гр. Троян, 24.10. 2019 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 8 от Изборния кодекс, Указ № 163 от 10 юли 2019 г., на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ и поради липса на условия за образуване на избирателна секция за гласуване в лечебно заведение, за което е получено писмо с вх. № ИЗ-42 от 24.10.2019 г. от директор на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян“ ЕООД

 

ЗАКРИВАМ:

 

Избирателна секция № 113400078, образувана със Заповед № 1107/ 05.09.2019 г. на Кмета на Община Троян.

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО», ОИК - Троян, и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Троян.

 

Заповедта да бъде обявена публично на 24 октомври 2019 г.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

 

 

Инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА

И. Д. Кмет на Община Троян

Съгласно Заповед № 1168 от 20.09.2019 г. на Кмета на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 868 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори