Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за общински съветници и кметове - 29 октомври 2023 г.

Избори за общински съветници и кметове - 29 октомври 2023 г.

ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 18.09.2023 г. /понеделник/ в 15.00 ч. в Салона на…
Публикувана в Съобщения
ЗАПОВЕД № 1189 от 14.09.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЯВЯВАМ: Предварителните избирателни списъци част І на територията…
Публикувана в Заповеди
ЗАПОВЕД № 1175 от 08.09.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс и Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. О П Р Е Д Е Л Я М: Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на…
Публикувана в Заповеди
З А П О В Е Д № 1139 от 31.08.2023 г. на Кмета на Община Троян На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и…
Публикувана в Заповеди
ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с Указ № 146 от 31.07.2023 г. (ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., на основание чл. 75, ал. 1 и сл. от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04 август 2023 г. на Централна избирателна комисия,…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с насрочените на 29 октомври 2023 г. избори за Общински съветници и Кметове, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: 1. В периода от…
Публикувана в Съобщения
УКАЗ № 146 На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс ПОСТАНОВЯВАМ: Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Издаден в София на 31 юли 2023 г. Президент на Републиката: Румен Радев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Атанас Славов 6047
Публикувана в Съобщения
Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ№ 1951-МИСофия, 3 август 2023 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Председател: Камелия Нейкова Секретар: Севинч Солакова Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023…
Публикувана в Решения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори