Вие сте тук:Начало»Заповеди»Заповед за работни групи и маршрути за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 г
Четвъртък, 06 Юни 2024 10:00

Заповед за работни групи и маршрути за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 г

Написана от

ЗАПОВЕД

№ 823 от 23.05.2024 г.

 

 На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:

 

 Работни групи и маршрути на 08 юни 2024 година за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 г., както следва:

 

І . ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Балабанско – с. Терзийско – с. Шипково – с. Горно Трапе – с. Бели Осъм – с. Чифлик – с. Балканец – гр. Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 13,00 ч.

секция 113400037 с. Балабанско – 13,15 – 13,20 ч.

секция 113400041 с. Терзийско – 13,30 ч. – 13,35 ч.

секция 113400048 с. Шипково – 13,45 ч. – 13,50 ч.

секция 113400042 с. Горно Трапе – 14,05 ч. – 14,10 ч.

секция 113400045 с. Бели Осъм – Хотел „Острова“, Конферентна зала – 14,20 ч. – 14,25 ч.

секция 113400044 с. Бели Осъм – читалището – 14,35 ч. – 14,40 ч.

секция 113400039 с. Чифлик – 14,50 ч. – 14,55 ч.

секции 113400040 с. Балканец – 15,05 ч. – 15,10 ч.

пристигане в Троян 15,25 ч.

Отг: Станислава Вачева – Началник отдел „Комуникации и местно самоуправление“

Автобус марка “ИСУЗУ“, модел „Тюркоаз“, с рег. № СВ 2744 ХМ, с водач Петър Цоков Цоков.

Охрана – Автомобил „Опел Астра“ с рег. № ОВ 0837 АТ, със служител РУ – Троян.

  

ІІ.  ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр.Троян – с. Белиш - с. Калейца – с. Ломец – с. Дълбок Дол – с. Борима – с. Старо село – с. Голяма Желязна –  Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 13,30 ч.

секция 113400038 с. Белиш – 13,45 ч. – 13,50 ч.

секция 113400043 с. Калейца – 14,00 ч. – 14,05 ч.

секция 113400049 с. Ломец – 14,20 ч. – 14,25 ч.

секция 113400047 с. Дълбок Дол – 14,40 ч. – 14,45 ч.

секция 113400053 с. Борима – 14,55 ч. – 15,00 ч.

секция 113400056 с. Старо село – 15,10 ч. – 15,15 ч.

секция 113400057 с. Голяма Желязна – 15,25 ч. – 15,30 ч.

пристигане в Троян 15,50 ч.

Отг: Иванка Радойкова - Главен специалист "Техническо обслужване Общински съвет"

Автобус марка “ИСУЗУ“, модел „Тюркоаз“, с рег. № СВ 1223 СМ, с водач Данчо Тончев Стоевски.

Охрана - Автомобил „Опел Астра“ с рег. № ОВ 2478 АМ, със служител РУ – Троян.

 

ІІІ. ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Добродан – с. Врабево – с. Дебнево – с. Гумощник – с. Патрешко – с. Орешак – с. Черни Осъм – гр. Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,00 ч.

секция 113400046 с. Добродан – 16,15 ч. – 16,20 ч.

секции 113400059 с. Врабево – 16,30 ч. – 16,35 ч.

секция 113400055 с. Дебнево – 16,45 ч. – 16,50 ч.

секция 113400058 с. Гумощник – 17,05 ч. – 17,10 ч.

секция 113400054 с. Патрешко – 17,25 ч. – 17,30 ч

секция 113400051 с. Орешак – Детска градина – 17,40 ч. – 17,45 ч.

секция 113400050 с. Орешак – Клуб на пенсионера – 17,55 ч. – 18,00 ч.

секция 113400052 с. Черни Осъм – 18,10 ч. – 18,15 ч.

пристигане в Троян 18,30 ч.

Отг: Десислава Симеонова – главен специалист в отдел „Услуги на гражданите“ и Ивета Мочева – младши експерт „Административно обслужване“.

Автобус марка “ИСУЗУ“, модел „Тюркоаз“, с рег. № СВ 2744 ХМ, с водач Петър Цоков Цоков.

Охрана – Автомобил „Опел Астра“ с рег. № ОВ 0837 АТ, със служител РУ – Троян.

 

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 15,30 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 15,35 ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 15,40 ч.

секция 113400036 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 15,40 ч.

секции 113400004, 113400005, 113400032 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – от 15,45 ч. до 15,55 ч.

секции 113400003, 113400028, 113400029, 113400030, 113400031 - СУ „Св. Климент Охридски“ – от 15,55 ч. до 16,15 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 16,15 ч.

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С Автобус “ИСУЗУ“, модел „Тюркоаз“, с рег. № СВ 1223 СМ, с водач Данчо Тончев Стоевски, ПО МАРШРУТ:

гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,20 ч.

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 16,30 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 16,40  ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 16,45 ч.

секция 113400036 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 16,45 ч.

секции 113400003, 113400028, 113400029, 113400030, 113400031 - СУ „Св. Климент Охридски“ – 16,50 ч.

секции 113400004, 113400005, 113400032 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – 16,55 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 17,05 ч.

Автобус “ИСУЗУ“, модел „Тюркоаз“, с рег. № СВ 1223 СМ, с водач Данчо Тончев Стоевски

Охрана - Автомобил „Опел Астра“ с рег. № ОВ 2478 АМ, със служител РУ – Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – старши експерт „Административно обслужване“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – шофьор, Петър Аврамски – Младши експерт „Култура“, Веселин Василев - специалист „ОПУ“ и „КОР“, Веселин Комитов - специалист „Контрол благоустройствени дейности“.

 

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – от 16,20 ч. до 16,30 ч.

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 - НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – от 16,30 ч. до 16,50 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400034, 113400035 - ДГ „Буковец“ – от 16,50 ч. до 17,10 ч.

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С Автобус “ИСУЗУ“, модел „Тюркоаз“, с рег. № СВ 1223 СМ, с водач Данчо Тончев Стоевски, ПО МАРШРУТ:

гр. Троян – пл. Възраждане № 1 - 17,15 ч.

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – пристига в 17,20 ч.

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 НУ - „Св. Св. Кирил и Методий“ – пристига в 17,30 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400034, 113400035 - ДГ „Буковец“ – пристига в 17,40 ч.

Автобус марка “ИСУЗУ“, модел „Тюркоаз“, с рег. № СВ 1223 СМ, с водач Данчо Тончев Стоевски.

Охрана - Автомобил „Опел Астра“ с рег. № ОВ 2478 АМ, със служител РУ – Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – старши експерт „Административно обслужване“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – шофьор, Петър Аврамски – Младши експерт „Култура“, Веселин Василев - специалист „ОПУ“ и „КОР“, Веселин Комитов - специалист „Контрол благоустройствени дейности“.

 

VI. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секция 113400020 ДГ „Здравец“ - Троян – 17,20 ч.

секция 113400033 ДГ „Здравец“ - Троян – 17,20 ч.

секция 113400060 МБАЛ – Троян  – 17,30 ч.

секция 113400061 СБАЛББ – 17,30 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 17,40 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 17,45 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 17,45 ч.

 ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ Автобус “ИСУЗУ“, модел „Тюркоаз“, с рег. № СВ 1223 СМ, с водач Данчо Тончев Стоевски, ПО МАРШРУТ:

гр. Троян – пл. Възраждане № 1 - 17,50 ч.

секция 113400020 ДГ „Здравец“ - Троян – 18,00 ч.

секция 113400033 ДГ „Здравец“ - Троян – 18,00 ч.

секция 113400060 МБАЛ – Троян  – 18,05 ч.

секция 113400061 СБАЛББ – 18,10 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 18,15 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 18,20 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 18,30 ч.

Автобус марка “ИСУЗУ“, модел „Тюркоаз“, с рег. № СВ 1223 СМ, с водач Данчо Тончев Стоевски

Охрана - Автомобил „Опел Астра“ с рег. № ОВ 2478 АМ, със служител РУ – Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – старши експерт „Административно обслужване“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – шофьор, Петър Аврамски – Младши експерт „Култура“, Веселин Василев - специалист „ОПУ“ и „КОР“, Веселин Комитов - специалист „Контрол благоустройствени дейности“.

 

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – от 17,55 ч. до 18,10 ч.

ПСИК № 113700062 – 18,15 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян - Заседателна зала на Община Троян – ет. 3.

Секции, които след приемане на материалите тръгват към ОУ „Иван Хаджийски“ Троян с охрана - служител РУ – Троян.

секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – пристигат 18,15 ч.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – старши експерт „Административно обслужване“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – шофьор, Петър Аврамски – Младши експерт „Култура“, Веселин Василев - специалист „ОПУ“ и „КОР“, Веселин Комитов - специалист „Контрол благоустройствени дейности“.

Охрана в сградата на Общината по време на предаването на изборните книжа и материали: служител РУ – Троян от 12,45 ч. до 18,30 ч.

За ръководство и контрол по предаване на СИК изборни книжа и технически материали определям Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, а за отговорник по транспорта в предизборния ден определям Румен Варчев – ръководител Сектор „Обществен ред и техническо обезпечаване“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се изпрати на РИК – Ловеч и на РУ - Троян.

   

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Прочетена 164 пъти

 

 

 

 

Архив на приключили избори