Вие сте тук:Начало»Заповеди»Заповед за обявяване на забранителни списъци
Вторник, 28 Май 2024 16:28

Заповед за обявяване на забранителни списъци

Написана от

ЗАПОВЕД

№ 844 от 28.05.2024 г.

  

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

ОБЯВЯВАМ:

 Списъците на заличените лица за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

НАРЕЖДАМ:

Списъците на заличените лица, съдържащи имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно със списъците на заличените лица да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян.

Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Прочетена 183 пъти

 

 

 

 

Архив на приключили избори