Вие сте тук:Начало»Заповеди»Заповед за места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян
Четвъртък, 02 Май 2024 09:09

Заповед за места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян

Написана от

ЗАПОВЕД

№ 679 от 30.04.2024 г.

 

  На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 3183-ЕП/НС от 29 април 2024 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

 

 ОПРЕДЕЛЯМ:

 Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.

  1. Агитационните материали да се поставят само на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
  2. Предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 година се открива в 00,00 часа на 10 май 2024 година (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 07 юни 2024 година.
  3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 април 2024 г. до началото на предизборната кампания – 10 май 2024 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

 

 НАРЕЖДАМ:

 

  1. В срок до 7 дни след изборния ден (16 юни 2024 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
  2. ОП ”Комунални услуги” след изтичане на срока по т. 1, при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението на заповедта за град Троян, възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, а за населените места на територията на Община Троян – кметове на кметства и кметски наместници.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, Директора на ОП „Комунални услуги“ град Троян, Кметовете на кметства и Кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч, РУ „Полиция“ Троян и на лицето, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на входа в общината, в населените места, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Прочетена 336 пъти

 

 

 

 

Архив на приключили избори