Вие сте тук:Начало»Заповеди»Заповед за местата, на които ще бъдат обявени избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.
Сряда, 24 Април 2024 12:56

Заповед за местата, на които ще бъдат обявени избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

Написана от
Избори 2024 Избори 2024

ЗАПОВЕД

№ 600 от 22.04.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г., както следва:

Секция №

Място на гласуване

Място за обявяване

113400001

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 259, „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД - Столова

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 207 - пред хранителен магазин до Читалище кв. „Василевско“

113400002

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет.1, кв. “Василевско”

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 207 - пред хранителен магазин до Читалище кв. „Василевско“

113400003

гр. Троян, жк. „Лъгът”, СУ "Св. Кл. Охридски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 - книжарница

113400004

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

113400005

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

113400006

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 2

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 118 – аптека „Банка Славяни“

113400007

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 1

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 18 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400008

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 1

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 18 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400009

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 18 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400010

гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 113 – Център за хора с увреждания

113400011

гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 113 – Център за хора с увреждания

113400012

гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 113 – Център за хора с увреждания

113400013

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 2

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 18 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400014

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски", ет. 2

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 18 – офис на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ Троян

113400015

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” №13, НУ" Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400016

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” №13, НУ" Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400017

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” №13, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400018

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” №13, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400019

гр. Троян, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” №13, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400020

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

113400021

гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б, Клуб

гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б – входна врата на секцията

113400022

гр. Троян, жк. „Буковец”, ДГ "Буковец", физкултурен салон

гр. Троян, жк. „Буковец”, ДГ "Буковец"

113400023

гр. Троян, жк. „Буковец”, ДГ "Буковец", физкултурен салон

гр. Троян, жк. „Буковец”, ДГ "Буковец"

113400024

Гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 386 – Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски”

гр. Троян , ул. „Васил Левски” № 386 - Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски”

113400025

гр. Троян, кв. "Ливадето" № 35, Столова на фирма „Нови лес“

гр. Троян, кв. "Ливадето"№ 13 – бивш пенсионерски клуб

113400026

гр. Троян, кв. "Попишка" № 85А, Клуб на ловна дружинка

гр. Троян, ул. „Нейчо войвойвода” № 66 – хранителен магазин

113400027

гр. Троян, кв. "Балкан", Клуб

гр. Троян, кв. “Балкан”, Клуб

113400028

гр. Троян, жк. „Лъгът”, СУ "Св. Кл. Охридски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 - книжарница

113400029

гр. Троян, жк. „Лъгът”, СУ "Св. Кл. Охридски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 - книжарница

113400030

гр. Троян, жк. „Лъгът”, СУ "Св. Кл. Охридски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 - книжарница

113400031

гр. Троян, жк. „Лъгът”, СУ "Св. Кл. Охридски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 - книжарница

113400032

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

113400033

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

113400034

гр. Троян, жк. „Буковец”, ДГ "Буковец", ет. 1

гр. Троян, жк. „Буковец”, ДГ "Буковец"

113400035

гр. Троян, жк. „Буковец”, ДГ "Буковец", ет. 1

гр. Троян, жк. „Буковец”, ДГ "Буковец"

113400036

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет. 2, кв. „Василевско“

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 207 - пред хранителен магазин до Читалище кв. „Василевско“

113400037

с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество

с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество

113400038

с. Белиш, ул. „Стара планина“ № 152, Клуб на ловна дружина с. Белиш

с. Белиш, ул. „Стара планина” № 147 – Информационно табло пред кметско наместничество

113400039

с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера

113400040

с. Балканец, Ул. „Христо Петков” № 111 – Клуб на пенсионера

с. Балканец, ул. "Христо Петков" № 111 – Клуб на пенсионера

113400041

с. Терзийско, Ул. „Девети септември” № 102 – Читалище „Зора 1922 г.“

с. Терзийско, ул. „Девети Септември” № 44 – входна врата кметско наместничество

113400042

с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев“ № 3 – клуб на пенсионера

с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев” № 3 – Информационно табло пред кметско наместничество с. Горно Трапе

113400043

с.. Калейца, Ул. „Селски дол” № 1 – Читалище „Искра 1898 г.“

с. Калейца, ул. „Христо Ботев” № 109 – бивша сграда РПК

113400044

с. Бели Осъм, Ул. „Стоян Българенчето” № 206 – Читалище „Изгрев 1926 г.“

с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 271 – хранителен магазин на Кооперация „БУК“

113400045

с. Бели Осъм, ул. „Балкан“ № 8, Конферетна зала хотел Острова

с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 89 – магазин на ЕТ „Пенка Чолакова“

113400046

с. Добродан, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Добродан, ул. „Девети септември“ № 8 - входна врата кметско наместничество

113400047

с. Дълбок дол, ул. „Стойко Цочев“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Дълбок дол, ул. „Стойко Цочев“ № 1, Клуб на пенсионера

113400048

с. Шипково, Ул. „Георги Димитров” № 108 – Читалище „Светлина 1902 г.“

с. Шипково, ул. „Георги Димитров” № 108 – входна врата на Читалище „Светлина 1902 г.“

113400049

с. Ломец, Пл. „Илия Маринов“ № 1 – Читалище „Събуждане 1897 г.“

с. Ломец, пл. „Илия Маринов” № 1 – входна врата на кметско наместничество

113400050

с. Орешак, ул. „Стара планина“ № 136, Клуб на пенсионера

с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – информационно табло пред Читалище „Развитие“

113400051

с. Орешак, ул. „Иван Полендаков“ № 4, ДГ „Незабравка”

с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – информационно табло пред Читалище „Развитие“

113400052

с. Черни Осъм, Ул. „Стара планина” № 83 – Читалище „Знание 1906 г.“

с. Черни Осъм, ул. „Стара планина” № 83 – входна врата Кметство

113400053

с. Борима, ул. „Девети септември“ № 58, Клуб на пенсионера

с. Борима, ул. „Девети септември“ № 56 - входна врата Кметство

113400054

с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, сграда бивше кметско наместничество

с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, сграда бивше кметско наместничество

113400055

с. Дебнево, Ул. „Осми март” № 1 – Читалище „Просвета 1905 г.“

с. Дебнево, ул. „Девети септември № 13 - входна врата Кметство

113400056

с. Старо село, Ул. „Централна” № 60 – Читалище „Христо Ботев 1928 г.“

с. Старо село, ул. „Централна” № 60 – входна врата кметско наместничество

113400057

с. Голяма Желязна, Пл. „Девети септември” – Читалище „Развитие 1899 г.“

с. Голяма Желязна, пл. „Девети септември” № 1 – сградата на Кметството

113400058

с. Гумощник, Ул. „Цанко Бляховски” № 21 – Читалище „Отец Паисий 1927 г.“

с. Гумощник, ул. „Чакърска“ № 1 - входна врата Кметско наместничество

113400059

с. Врабево, Ул. „Георги Димитров” № 46 – Читалище „Христо Ботев 1911 г.“ – клуб на пенсионера

с. Врабево, ул. „Георги Димитров“ № 44 - входна врата Кметство

 

Настоящата Заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Прочетена 329 пъти

 

 

 

 

Архив на приключили избори