Вие сте тук:Начало»Заповеди»Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия
Четвъртък, 19 Октомври 2023 08:22

Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Написана от

ЗАПОВЕД № 1388 от 16.10.2023 г.

на Кмета на Община Троян

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 2599-НС от 05.10.2023 г. на ЦИК, Решение № 2606-МИ от 06.10.2023 г. на ЦИК и  Указ № 146 от 31 юли 2023 г., /обн. в ДВ бр. 67 от 04 август 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 

О Б Р А З У В А М :

Обща избирателна секция за цялата територия на община Троян за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. - една /една/ ПСИК в гр. Троян.

и

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

номерация и адрес, както следва:

 

113400062

Троян

Подвижна секционна избирателна комисия

Пл. „Възраждане“ № 1, стая № 36

 

Състава на ПСИК е определен с Решение № 87-МИ от 27.09.2023 година на Общинска избирателна комисия – Троян.

Копие от заповедта да се изпрати на ТЗ ГРАО – Ловеч и Общинска избирателна комисия – Троян.

Настоящата заповед да се обяви на официалния сайт на Община Троян.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Троян.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Вр.И.Д.Кмет на Община Троян

съгласно Решение № 1079 от 21.09.2023 г. на ОбС Троян

Прочетена 156 пъти

Архив на приключили избори