Вие сте тук:Начало»Заповеди»Заповед за обявяване на предварителните избирателни списъци част І на територията на Община Троян за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
Четвъртък, 14 Септември 2023 10:16

Заповед за обявяване на предварителните избирателни списъци част І на територията на Община Троян за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Написана от

 

ЗАПОВЕД № 1189 от 14.09.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, Указ № 146 от 31.07.2023 г., /обнародван в ДВ бр. 67 от 04.08. 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ОБЯВЯВАМ:

Предварителните избирателни списъци част І на територията на Община Троян за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

НАРЕЖДАМ:

Избирателните списъци част І, които съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно с избирателните списъци да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян и на местата за обявяване, утвърдени със Заповед № 1164 от 08.09.2023 г. на Кмета на Община Троян.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

 

 

Прочетена 38 пъти

Архив на приключили избори