Вие сте тук:Начало»Съобщения»Дистанционни обучения в реално време през платформата Microsoft Teams от „Сиела Норма“АД за работа със СУЕМЕГ на членовете на секционните избирателни комисии
Петък, 17 Май 2024 08:25

Дистанционни обучения в реално време през платформата Microsoft Teams от „Сиела Норма“АД за работа със СУЕМЕГ на членовете на секционните избирателни комисии

Написана от

Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 70-ЕП/НС
Ловеч, 16.05.2024

ОТНОСНО: Приемане на график за обучения от „Сиела Норма“ АД за работа със специализирани устройства за електронно машинно гласуване на членовете на секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

В Районна избирателна комисия Ловеч е постъпило писмо от „Сиела Норма“ АД, заведено във входящ регистър с № 61/13.05.2024 г., с предложена от тях възможност за обучение за работа със специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМЕГ) на членовете на секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Представенин са конкретни параметри за обучението. От Община Луковит, Община Угърчин и Община Тетевен са постъпили писма с посочени конкретни дати и часове за провеждане на обученията за членовете на назначените на територията им СИК. С оглед изискването на чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч следва да организира обучение на членовете на секционните избирателни комисии, за което да се приеме график.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

Определя дата и час за провеждане на дистанционни обучения в реално време през платформата Microsoft Teams от „Сиела Норма“АД за работа със СУЕМЕГ на членовете на секционните избирателни комисии в Единадесети изборен район – Ловешки в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., за работа със СУЕМГ както следва:

29.05.2024 г. (сряда) от 18.00 часа

01.06.2024 г. (събота) от 16.00 часа

02.06.2024 г. (неделя) от 16.00 часа

04.06.2024 г. (вторник) от 18.00 часа

Настоящото решение на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Росица Дилянова Димитрова

Секретар: Мария Бончева Йорданова

Прочетена 256 пъти

 

 

 

 

Архив на приключили избори