Вие сте тук:Начало»Съобщения»Провеждане на консултации за състава на секционни избирателни комисии /СИК/ и подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Троян за произвеждане на Избори за европейски парламент от Р България и Избори за Народно събрание
Четвъртък, 25 Април 2024 09:59

Провеждане на консултации за състава на секционни избирателни комисии /СИК/ и подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Троян за произвеждане на Избори за европейски парламент от Р България и Избори за Народно събрание

Написана от

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС

 

ДО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и Указ № 102 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г. и на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 29.04.2024 г. /понеделник/ в 14.00 ч. в Салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Троян.

 

 

С уважение,

 

Донка Михайлова

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Прочетена 450 пъти

 

 

 

 

Архив на приключили избори