Решения

Четвъртък, 18 Август 2016 10:01

РЕШЕНИЕ № 3397-НР НА ЦИК / 17.08.2016

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3397-НР
София, 17.08.2016

 

ОТНОСНО: приемане на хронограма за националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 17.08.2016 в 21:06 часа

Публикувана в Решения
Четвъртък, 18 Август 2016 09:58

РЕШЕНИЕ № 3330-ПВР НА ЦИК / 02.08.2016

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3330-ПВР
София, 02.08.2016

 

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Приема хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 02.08.2016 в 18:36 часа

Публикувана в Решения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори