Решения

Вторник, 30 Септември 2014 18:10

Решение № 1122-НС / 29.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: отчитане на гласовете без преференции при заличаване на кандидат, посочен на първо място в листата На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 278, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: В случаите, когато след регистрацията на кандидатска листа е заличен първият по ред кандидат и листата не е пренаредена, за „посочен на първо място в листата" се приема следващият след заличения кандидат според подредбата в решението за регистрацията на…
Публикувана в Решения
Вторник, 30 Септември 2014 18:06

Решение № 86 - НС / 25.09.2014 на РИК

ОТНОСНО: определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян Постъпило е Писмо с вх. № 80/11.09.2014 г. на Кмета на Община Троян. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: на адрес гр. Троян, южна сграда…
Публикувана в Решения
Сряда, 17 Септември 2014 10:20

Решение № 72-НС / 16.09.2014 на РИК

ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г. Постъпило е Предложение с вх. № 87/14.09.2014 г. от Илиян Тодоров Тодоров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" съгласно Пълномощно с № НС-4/18.08.2014 г. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400061 като на мястото на Събка Цочева Марковска - Член да бъде назначен Радион Минков Кисьов; в състава на СИК…
Публикувана в Решения
Сряда, 17 Септември 2014 10:16

Решение № 71-НС / 16.09.2014 на РИК

ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г. Постъпило е Предложение с вх. № 86/14.09.2014 г. от Иванка Дянкова Ралчевска, упълномощен представител на Коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ". Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400032 като на мястото на Радка Данкова Лалева - Член да бъде назначен Димитър Стоянов Добрев. Приложена е молба за освобождаване от Радка Данкова…
Публикувана в Решения
Сряда, 17 Септември 2014 10:01

Решение № 70-НС / 16.09.2014 на РИК

ОТНОСНО: приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. Във връзка със задължението на РИК Ловеч да извърши обучение на членовете на секционни избирателни комисии и на основание чл.72 ал.1, т. 1 и т. 3 от ИК, във връзка с раздел V, т. 2 от Приложение към Решение № 926-НС от 13.09.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч Р…
Публикувана в Решения
Четвъртък, 11 Септември 2014 17:33

Решение № 842-НС / 04.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой…
Публикувана в Решения
Четвъртък, 11 Септември 2014 17:32

Решение № 838-НС / 04.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 261 и чл. 262 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Утвърждава технически характеристики и защитата на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. за гласуване в страната съгласно приложение № 1 и за гласуване извън страната - приложение № 2. 2.…
Публикувана в Решения
Четвъртък, 11 Септември 2014 17:30

Решение № 831-НС / 03.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: ПРИЕМА Методически указания за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. съгласно приложението. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Златарева СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
Публикувана в Решения
Четвъртък, 11 Септември 2014 17:28

Решение № 826-НС / 03.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК за отчитане на изборните резултати и другите книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от СИК/ПСИК на РИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите до следващите избори за народни представители На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, ал. 7 и 8, §…
Публикувана в Решения
Четвъртък, 11 Септември 2014 17:27

Решение № 881-НС / 08.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: секция за гласуване с подвижна избирателна кутия На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и чл. 8, ал. 2, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат избирателите, които са с трайни увреждания, непозволяващи им да упражнят правото си на глас в изборно помещение. 2. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко…
Публикувана в Решения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори